Velkommen til Aksjonærforeningen

Kontakt oss Meld deg inn

Hvorfor Aksjonærforeningen?

Vi er til for at du og alle andre aksjesparere skal ha best mulige forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger.

Vi representerer og bistår private aksjonærer i det norske verdipapirmarkedet. Vi svarer på spørsmål, gir bistand og ivaretar småaksjonærers interesser overfor selskaper og meglere, samt overfor det offentlige blant annet som høringsorgan for departementer og Finanstilsynet.

Aksjer for alle !

Et aksjemarked fungerer best når alle slags investorgrupper deltar med sine ofte veldig ulike forutsetninger, forventninger og strategier.

Langsiktige og kortsiktige, norske og utenlandske, private og statlige, små og store.

Alle velger sin egen investerings-strategi, men tilhører du vår målgruppe så anbefaler vi den spareadferden som beskrives i våre 7 gylne regler:

Les bloggen vår:

Logo av Aksjonæren

Nyttige lenker:

AksjeNorge bidrar til å øke publikumskunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene

Logo av Aksje Norge

Noen initiativ, synspunkter og kommentarer: