Formål

Aksjonærforeningen ivaretar dine interesser som aksjonær!

Aksjonærforeningen har de siste årene hatt stor fokus på mange viktige prinsipielle saker. Gode resultater i en rekke tvangsinnløsningssaker, økning av bud i oppkjøp og fusjoner, og økt fokus på minoritetsvern og eierstyring og selskapsledelse er stikkord i denne sammenheng. Dette viser med all tydelighet behovet for - og viktigheten av - en oppegående og aktiv interesseorganisasjon i aksjemarkedet.