Økt skatt på alle og alles aksjeinntekter

Straffeskatten på aksjesparing savner helt en fornuftig begrunnelse. 

Støre-regjeringen foreslår ikke bare skjerpet formuesskatt og at ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer oppheves, den går også inn for å øke skatt på aksjeinntekter - det være seg aksjeutbytter eller gevinster ved salg av aksjer eller aksjefond - fra dagens nesten 32% til mer enn 35%! Skatt på øvrige kapitalinntekter er fremdeles 22%.


Foreningen deltok på Finanskomiteens åpne høring i forbindelse med statsbudsjettet og fremførte der vårt etterhvert overmodne krav om at avkastningen på sparekapital plassert i aksjemarkedet må beskattes på lik linje med øvrige kapitalinntekter. At vi heller ikke denne gangen fikk gehør for dette selvsagte krav fremgår med all tydelighet av den tilleggsproposisjon som finansministeren la frem i går. Oppjusteringsfaktoren skal økes fra 1,44 til 1,6 for alle og alles aksjeinntekter.

Straffeskatten på aksjesparing skjerpes altså betydelig.

Det tragiske med dette er at straffeskatten på aksjesparing helt savner en fornuftig begrunnelse. Begrunnelsen for oppjustering er riktignok at de som selv eier den bedriften de jobber i ikke skal bli fristet til å ta ut utbytte heller enn lønn. Det som kalles inntektskifte. Men det er helt umulig for den vanlige aksjesparer å inntektskifte. Å begrunne en regel med at folk ikke skal bli fristet til å gjøre det umulige, er mildt sagt meningsløst og ikke særlig tillitsvekkende.0