Hvorfor ikke fjerne straffeskatten på aksjesparing?

Regjeringen skriver i sitt forslag til endringer i skatteloven at den "vil støtte opp om norske eiere og gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet.".

Det lyder jo bra, men kanskje litt hult?

Regjeringen skriver i sitt forslag til endringer i skatteloven at den "vil støtte opp om norske eiere og gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet.". Med litt lavere formuesskatt, gunstigere ordninger for ansatte som vil investere i egen bedrift og nå; høyere skatt på dyre boliger, skal flere oppmuntres til å investere sparepengene sine i aksjer.

 

Det lyder jo bra, men kanskje litt hult? For takken Kari og Ola Nordmann får for å kjøpe aksjer eller aksjefond for sparepengene sine, er en betydelig høyere skatt som de som investerer i f.eks. utleiebolig eller rentefond, slipper å betale. Å straffe ønsket spareadferd med en ekstra skatt er et originalt, men tvilsomt politisk grep.

 

Andre sparere betaler 22% i skatt på avkastningen sin. Enkelt og greit. Aksjeinntekter beskattes også med 22%, men etter at de er redusert med et skjermingsfradrag og multiplisert med en oppjusteringsfaktor på 1,44. Ikke like enkelt og greit. Avhengig av skjermingsfradraget beskattes aksjeinntekter altså med et sted mellom 22% og 31,68%. 

 

Hvorfor man har blinket ut nettopp aksjesparing av alle spareformer når man vitterlig vil gjøre det mer lønnsomt å investere i næringsvirksomhet, er for oss et mysterium. Åpenbart også for våre politiske myndigheter for vi har tross utallige anmodninger aldri fått noen begrunnelse. Ikke engang forsøk på begrunnelse.

 

En regjering som vil bli trodd på at den vil «gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet." må naturligvis se til at slik sparing skattemessig behandles som all annen sparing. Så hvorfor ikke fjerne den underlige konstruksjonen "oppjusteringsfaktor" som forårsaker den urimelige straffeskatten? I alle fall for private sparere?

 

Det vil ikke bare fjerne dagens urimelige og uforklarlige forskjellsbehandling, men også mer enn noe annet gjøre det mer lønnsomt å investere i næringslivets verdiskaping.

0