Merkur Market og Aksjesparekonto

Aksjesparekonto bør utvides til å omfatte også unoterte aksjer.

Vi har lenge ivret for at ikke bare aksjefond og børsnoterte aksjer skal kunne inngå i aksjesparekonto. Neppe alle unoterte aksjer, men vi trenger en diskusjon om hvor grensen skal gå. Som et første steg i en utvidelse bør Regjeringen i alle fall la aksjer i selskaper notert på børsens Merkur Market inngå.

En lavt hengende frukt som vil bidra til Regjeringens ambisjon om å "gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet".

0