OM OSS

Aksjonærforeningen er til for at du og alle andre aksjesparere skal ha best mulige forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger.

Vi representerer og bistår private aksjonærer i det norske verdipapirmarkedet. Vi svarer på spørsmål, gir bistand og ivaretar småaksjonærers interesser overfor selskaper og meglere, samt overfor det offentlige blant annet som høringsorgan for departementer og Finanstilsynet.