Finanskomiteens høring om statsbudsjettet

Aksjonærforeningens innspill til Stortinget vedr forslag til statsbudsjett for 2019:

Dokumentet finner du på vår blogg Aksjonæren

Ad Aksjesparekonto:

  • Vi støtter helhjertet forslaget om at utbytter skal inkluderes i ordningen
  • Vi krever at summen av alle innskudd gjennom året utgjør skjermingsgrunnlaget og ikke bare det laveste innskuddet.

Ad utbytteskatt:

  • Vi krever at skatt på aksjeinntekter (gevinster og utbytter) som ikke kan inntektskiftes unntas oppjustering (oppjusteringsfaktor = 1,0 for slike inntekter).
0