Siv Jensen

Seier for Aksjonærforeningen: Regjeringen vil inkludere utbytter i Aksjesparekonto

Nok en gang har det vist seg at tålmodighet, hardt arbeid og gode argumenter vinner frem til slutt.

For uten vårt initiativ og innsats hadde helt sikkert ikke denne formuleringen funnet veien til finansminister Siv Jensen (bildet) og Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019:

Ordningen med aksjesparekonto endres slik at utsatt beskatning også omfatter utbytte fra aksjer og fondsandeler.

Vi er også tilfreds med at Regjeringen om enn med små steg fortsetter nedtrappingen av formueskatten idet verdsettelsesrabatten øker fra 20 til 25 prosent.

Men vi er veldig lite tilfreds med at straffeskatten for aksjesparere øker.

Mens avkastningen på kapital som plasseres i bank, rentefond, utleie mm senkes til 22 prosent må vi som kjøper aksjer eller aksjefond for sparepengene våre betale nær 32 prosent på gevinster og utbytter fratrukket et såkalt skjermingsfradrag.

0