Kontakt oss

Informasjon eller oppdatering av medlemsskapet:
Send e-post: post@aksjonaerforeningen.no. Hvis du ønsker å bli oppringt, legg ved ditt telefonnummer.

Aksjonærforeningen

Besøksadresse:

     Tordenskiolds gate 6, 8 etg
        0160 Oslo

Postadresse:

   Aksjonærforeningen
       Postboks 1963
       0125 Oslo

Generelle aksjonærrelevante henvendelser:

    416 09 179
   bb@aksjonaerforeningen.no

hCaptcha