Mann ved en havn

Bør vedtektsfeste styremedlemmers aksjeeie

Slik vi ser det ikke finnes det ingen gode grunner til at aksjonærene skal velge personer inn i et styre som ikke selv vil være med på eiersiden.

Les innlegg i Dagens Næringsliv 26. mai som oppfølger til investor Erik Musts innlegg i samme avis 23. mai.

0