Marianne Marthinsen (Ap) finanspolitisk tallperson

Aksjesparekontoen som regjeringen foreslår er bra, men kan og bør bli enda mye bedre. Det bør fikses i løpet av våren

Aksjonærforeningen forventer at ordningen gjøres komplett ved at (1) utbytter og ikke bare gevinster inkluderes og (2) avkastningen på kontoen beskattes på like linje med avkastningen på alle andre sparekonti, dvs uten den straffeskatt på aksjesparing som ble vedtatt i fjor.

Kravet om at ordningen også bør inkludere utbytter stiller til og med Arbeiderpartiets medlemmer i finanskomiteen seg bak! Så dersom / når regjeringen kommer på bedre tanker er det ingen grunn til å frykte motstand derfra.

Vi jobber iherdig for å få til en endring på disse to punktene snarest mulig og oppfordrer alle som er enige til å henge seg på eller ta egne initiativ overfor Stortinget eller Finansdepartementets politiske ledelse.

0