Aksjonærforeningen

Aksjefondene underkommuniserer kostnadsaspektet

Aksjonærforeningen etterlyser større åpenhet i brev til Finanstilsynet

Aksjer og småsparere

Noen synspunkter om nedsalg og privatisering i et innlegg i Dagens Næringsliv

Småinvestorer som salderingspost

Småinvestorene ble brukt som salderingspost da Zalaris ASA nylig gjennomførte et spredningssalg der allmennheten ble invitert til å delta. 1 av 3 småinvestorer ble avvist uten begrunnelse. Til grunn for salget lå et omfattende prospekt utarbeidet av tilretteleggerne ABG Sundal Collier og Nordea Markets. Det virker kynisk og røper et syn på småinvestorenes rolle som er lite tillitvekkende.