Tegning

Ut med kildeskatt og inn med utbytter!

Aksjesparekontoen (ASK) er endelig i ferd med å bli en realitet

I løpet av de neste ukene skal Finansdepartementet legge siste hånd på verket når det gjelder forskriftene som skal komplettere den nye paragrafen i skatteloven (§10-21) som omhandler aksjesparekontoen. Dessverre kan ikke departementet rette opp den største mangelen ved den nye ordningen, nemlig at utbytter ikke inngår. Dersom ønsket er en komplett og fullverdig spareordning så må Stortinget på banen å se til at alle inntekter innenfor ASK-ordningen beskattes likt uansett om man de heter gevinster eller utbytte. Og det bør skje jo før jo heller. Og det er kildeskatten som må vike.

Dette har vi blant annet i brevs form tatt opp med både Storting og regjering. Brevet vårt kan du lese her.

0