Innlegg Finanskomiteen

Innlegg Finanskomiteen oktober 2015

Øke småsparernes eierskap i norske bedrifter ?

Sitatet er hentet fra regjeringens politiske plattform. Spørsmålstegnet er mitt og satt dit av den enkle grunn at vi i løpet av de to årene som har gått ikke har sett tiltak egnet til å levere på denne ambisjonen. Snarere tvert imot. Man stimulerer ikke småinvestorer til å investere i norsk verdiskaping gjennom skjerpet beskatning. 345 000 aksjonærer i børsnoterte selskaper kommer ikke til å bli flere av at aksjeinntekter beskattes hardere enn alle andre kapitalinntekter.

Regjeringen har vært opptatt av at når man senker selskapsskatten og dermed også utbytteskatten så gjør man det enda mer fristende for de som eier den bedriften de jobber i å ta ut lønn som aksjeutbytte heller enn som arbeidsinntekt. For å motvirke slik inntektskifting foreslår man at aksjeutbytter skal oppjusteres med faktor 1,15. 10.000 i utbytte tillegges mao en liksominntekt på 1.500 og dermed er det 11.500 som blir gjenstand for beskatning som alminnelig inntekt.

Man kan si hva man vil om både begrunnelsen og virkemiddelet for ikke engang regjeringen selv synes å være veldig overbevist. Den skriver nemlig at den foreslåtte oppjusteringen kan gjøre motivet til inntektskifting noe mindre.

Likevel foreslår regjeringen oppjustering - trolig, men kanskje likevel ikke - vel vitende om at når den vil ramme de den er ment å ramme noe, så vil den først og fremst og helt sikkert ramme alle de som ikke kan inntektskifte fullt ut. For når regjeringen skriver utbytte mv så mener den utbytte fra alle aksjeselskaper. Ikke bare slike med en eller få eiere, men også børsnoterte aksjer med mange titalls tusen eiere. Og ikke bare det, den mener også gevinster ved salg av aksjer. Og ikke bare gevinster ved salg av aksjer, men også gevinster ved salg av aksjefondsandeler. Vi snakker her om folk som ikke kan inntektskifte om de så aldri gjerne vil, men de kan åpenbart straffes for valg av spareform. Paradoksalt nok for vi snakker om en spareform regjeringen gjerne vil se mer av.

Det gir naturligvis ingen mening å sammenlikne avkastning på godtfolks sparepenger med eieres arbeidsinntekter. Det er kapitalinntekter vi snakker om. Intet annet.

Vårt forslag er altså at aksjeinntekter som ikke kan inntektskiftes - kall de gjerne passive eierinntekter - skal unntas oppjustering og beskattes som andre kapitalinntekter.

Det har aldri vært enklere og billigere å spare direkte i aksjemarkedet. Likevel øker ikke antallet aksjonærer og vi vet at en av grunnene til det er at skattereglene oppfattes som kronglete.

Et unntak for passive eierinntekter som vi har foreslått kan med fordel kombineres med å gjøre skattelovens fritaksmetode tilgjengelig også for personlige sparere. En skisse på hvordan vanlig folks aksjesparing, altså: passive eierinntekter, kan reinvesteres skattefritt slik aktive eierinntekter kan, ligger på departementets bord. Forslaget (KLAS) har en rekke fordeler, forenkling er kanskje den viktigste. Regjeringen har lovet å vurdere den. Lenge nok til at det nå er på tide å gå fra ord til handling.

Apropos fra ord til handling. Aksjonærforeningen foreslår også at man i statsbudsjettet for 2016 initierer en Medeierskapsmelding. Forfattet av et regjeringsoppnevnt Medeierskapsutvalg sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidstakere, sparere og berørte departementer for å utforme en helhetlig strategi og identifisere/ utvikle konkrete tiltak egnet til å øke sparere og ansattes eierskap i norske bedrifter.