faksimile Dagens Næringsliv

Euronext Growth og aksjesparekonto

Privatpersoner strømmer til aksjemarkedet og nyetablerte virksomheter som aldri før, men skattereglene favoriserer fremdeles proffene.

Det store antallet småinvestorer som entrer markedet bidrar ikke bare med sårt tiltrengt kapital til et næringsliv i vekst og omstilling, men også med et engasjement knyttet til bedriftenes verdiskaping som vi aldri har sett maken til. Tallene viser at det i første rekke er nyetablerte virksomheter innen den såkalte «grønne» økonomien som tiltrekker seg Ola og Karis interesse og at de nye aksjesparerne i første rekke er unge mennesker. Ikke minst stimulert av denne store interessen finner stadig nye selskaper veien til Euronext Growth.

Dette åpner enestående muligheter, men også åpenbare risikoer. Mange – og nå senest finanstilsynsdirektøren – har vært opptatt av å advare småinvestorene om den ikke ubetydelige risiko som er knyttet til å investere i nyetablerte selskaper. Det er vel og bra. Bevissthet rundt dette er viktig, men minst like viktig er at aksjesparere gis de samme verktøy for å redusere risiko som proffene med investeringsselskaper har også når det gjelder aksjene på Euronext Growth. Takket være aksjesparekonto har de det når det gjelder børsnoterte aksjer og aksjefond, men ikke når det gjelder aksjer som noteres på Euronext Growth.

At gevinster og utbytter kan reinvesteres uten at skatteplikt oppstår, fjerner innlåsningseffekter og reduserer risiko. At skattereglene skal favorisere proffene der risikoen er størst er rett og slett urimelig. Derfor etterlyser vi en utvidelse av aksjesparekonto slik at også Euronext Growth-aksjer kan inngå i ordningen.

0