Politikere på en scene

En ny flertallsregjering vil vurdere å inkludere unoterte aksjer i aksjesparekonto. Et veldig positivt signal!

Regjeringen har åpenbart en ambisjon om å bruke den nye spareordningen aktivt for å fremme spredt, privat og nasjonalt eierskap - flere interesserte og aktive eiere av kjøtt og blod.

Da aksjesparekontoen ble lansert i september 2017 påpekte vi at den led av to mangler. Den største og etter vår oppfatning vesentligste mangelen var at ordningen kun omfattet gevinster og ikke utbytter. At ordningen var begrenset til å gjelde aksjefond og børsnoterte aksjer var den andre.

Heller utbytter enn unoterte aksjer, var vår holdning den gangen.

I forbindelse med statsbudsjettet for inneværende år snudde regjeringen i spørsmålet om utbytter etter sterkt påtrykk fra Aksjonærforeningen. Så nå som utbytter inngår i ordningen vil vi engasjert støtte at den utvides til å omfatte unoterte aksjer. Vi ser frem til å delta i diskusjonen om hvilke unoterte aksjer som bør inngå, eventuelt utelukkes.

0