Medarbeidere

Bernt Bangstad

Styreleder

   bb@aksjonærforeningen.no
    416 09 179

Sarah Beate Hernæs

Web-administrator, styremedlem

   sbh@aksjonaerforeningen.no